Strona główna Wstecz biuro@atrakcja.info.pl

Historia

Spółka "ATRAKCJA" powstała w 1992 roku w Sieradzu.

Produkcję szwalniczą uruchomiono w 1995 roku. Ze względu na dużą konkurencje na rynku usług szwalniczych przewidziano rozwój usług głownie w oparciu o zawierane kontrakty na przerób dla firm polskich i zagranicznych. Potwierdzeniem tego są podpisane kontrakty z firmami Włoskimi na przerób uszlachetniający, który zapewni obłożenie szwalni pracą na długi okres czasu. Kontrahent zagraniczny w pełni zaakceptował posiadany przez Firmę park maszynowy, co pozwoliło w 100% wykorzystać moce przerobowe szwalni. Produkcja szwalnicza będzie w sposób stabilny dalej rozwijana poprzez zdobywanie nowych, stałych odbiorców usług szwalniczych.

W 2001 roku, aby uniezależnić się od obcych przewoźników uruchomiono międzynarodowy transport przewozu towarów szwalniczych. Spółka w 2001 roku uzyskała Koncesję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wydaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.